Arhive lunare: august 2016

Sebeș, cătunul de la poalele Munților Făgăraș

La doar 14 kilometri de orașul Făgăraș se află un vechi sat ardelean așezat aproape de Munții Făgărașului, pe malul râului Sebeș, de la care a primit și numele. Vatra sătească își are începuturile din vremuri străvechi, existând până astăzi numeroase mărturii ale existenței acestei localități din vremuri timpurii. Satul Sebeș din județul Brașov se află în comuna Hârseni și se întinde pe malul drept al râului Sebeș, la o distanță de 3-4 kilometri de la ieșirea acestuia din munți. Frumusețile acestor locuri sunt unice. Aici satul pare că se pierde în pădurile înalte, scăldate de apele ce curg de pe versanții din apropiere. Bogăția acestor locuri i-a determinat pe oameni să se așeze aici din vechime. Încă se păstrează în sat denumirea de „Cătun” dată părții de nord a localității, în prezent un grup de 20 de case. Odinioară exista o parte a satului numită „Dolomănești”, despre care se crede că ar fi vechea vatră a așezării. Monografia Parohiei Sebeș menționează și existența unei alte așezări, numită Măliniș, locuită de populația de etnie rromă, care locuia mai demult în sus, pe albia râului, pe un teritoriu numit „Rudariu”. Deși nu există o atestare documentară foarte veche a localității, totuși există mărturii ale existenței unei așezări umane foarte timpurii. Eroziunea solului din împrejurimi au scos la iveală grinzi încheiate, probabil folosite la diferite treburi gospodărești. Specialiștii spun că, deși nu se cunoaște anul întemeierii satului Sebeș, începuturile sale se pierd în negura istoriei.
Mențiuni istorice ale satului
Primele mențiuni istorice ale satului Sebeș sunt legate de unirea înfăptuită de voievodul Mihai Viteazul la 1600. Ștefan Meteș, în „Situația economică a Biserica_Sebes_jnterior-3românilor din Țara Făgărașului”, spune că satul Sebeș figura la 1601 printre satele dăruite de Mihai Viteazul principelui ungar Stefan Csaky. Aceeași sursă menționează faptul că satul făgărășean trebuia să plătească o dare anuala de 44 florini, iar la 1623, cu ocazia restaurării Cetății Făgărașului, au participat și iobagii din Sebeș din partea principelui Gavriil Bethlen, care erau obligați să lucreze aici în fiecare săptămână.
În 1643, principele Gheorghe Rakoczy I a aprobat Statutul Breslei Tăbăcarilor din Făgăraș, iar printre cei 12 meșteri tăbăcari care au semnat cererea de aprobare figura și „Cazacul din Sebeş”. Din anul 1713 datează cea mai cunoscută Conscripție a tuturor locuitorilor din Țara Făgărașului, iar satul Sebeș este amintit cu patru familii de locuitori și unsprezece familii de iobagi. În aceeași Conscripție se amintește faptul că șase iobagi au fugit. Localitatea mai este menționată și cu alte ocazii. Astfel, la 1722, Parohia Sebeș a plătit 105 florini, 14 cable de grâu, 30 cable ovăz și 15 care de fân drept contribuții militare. În 1733 s-a realizat cea dintâi conscripție oficială bisericească din ordinul episcopului unit Inocențiu Micu Klein, unde se afirmă că Parohia Sebeș avea 200 suflete, exista o biserică veche, dar nu exista casă parohiala. Aici slujeau doi preoți, Crăciun și Itu, conform Șematismului Arhiecezan din anul 1900. La data de 7 mai 1775, preotul Iacob Itu făcea prima însemnare pe Sfânta Evanghelie, cu litere chirilice, în care se menționează mai mulți donatori, cu îndemnul ca aceștia să fie pomeniți la sfintele slujbe. La 5 martie 1795, dascălul Andreiu, de teamă ca nu cumva însemnarea preotului Iacob Itu făcută la 1775 pe Sfânta Evanghelie să fie tăiată, o transcrie pe pagina a doua a aceleiași cărți.
Biserică ctitorită de un locotenent de grăniceri
Încă din timpuri străvechi, românii din Sebeş au avut lăcaş de închinare. Istoricul parohiei menţionează existenţa unei biserici de lemn, situate lângă moara din sat. În secolul al XIX-lea, comunitatea din Sebeş a simţit nevoia de a ridica o biserică de piatră, care să le ofere un spaţiu de rugăciune pe măsura nevoilor din acea vreme. La 1840, la Sebeş a fost zidită Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“, la iniţiativa şi pe cheltuiala locotenentului de grăniceri Ioan Runcan. Acest locotenent a oferit pentru zidirea bisericii suma de 2494 de florini, iar enoriaşii parohiei, păstoriţi de preotul Nicolae Cerghit, au pus umărul la treabă şi au susţinut lucrarea din sat cu mâna de lucru. Zidirea păstrează specificul lăcaşurilor de cult din Transilvania, având forma de navă, cu turlă la intrare. Sfinţirea bisericii a avut loc la un an după zidire, în 1841. Importantă este însemnarea făcută de preotul Nicolae Cerghit: „Bine este cuvântat Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unul adevărat Dumnezeul nostru care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, care vă aflați, și la lumina cunoașterii adevărului să vina – așa și nouă, cari vă aflați în parohia noastră, iubitori de Dumnezeu, creștinii preaslăviți și câți veți fi tocmai preoți și aveți mirenești fii sufletești și iubiți ai noștri, dar fie nouă pace și mila de la Dumnezeu Atotțiitorul. În știre să vă fie, tuturor cari mă aflați în parohia Săbășului și care veți fi următori după noi, că în anii 1839 și 1840, cu ajutorul lui Dumnezău s-au rădicat această Sfânta Biserică pe numele Sfântului Neculaie, pe vremea Înălțatului nostru Împărat Ferdinand cu mare osârdie și strădanie cu cheltuiala sătenilor cu 2424 florinii primiți ajutor de la stăpânitorul nostru Domnul General Johann Runkan de la al II-lea Regiment Grăniceresc. Așa și voi care veți fi urmăritori după noi să vă străduiți pentru paza Bisericii, a griji cum se cuvine, ca și voi să vă faceți ctitori ca și alții mai de demult ca să vă împodobiți Bunătăților cerești, cu Hristos Iisus Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Așa și voi dați lui Dumnezau mila cea nespusă și iertăciunea să fie cu voi cu toți. Amin“.
Pictura, realizată din donația părintelui Pop
Biserica este de tip navă și nu a fost pictată inițial, ci doar zugrăvită parțial. Preotul Gheorghe Pop, originar din Sebeș, emigra în Statele Unite ale Americii împreună cu preoteasa Maria și fiul Viorel, la data de 10 aprilie 1937, oficiul parohial fiind predat preotului Octavian Fulicea din Mărgineni. După anii ‘90, după trecerea la cele veșnice a preotului Gheorghe Pop, averea acestuia rămânea rudelor sale din țară, mai ales celor din Sebeș. Bisericii din sat a lăsat o donație substanțială, din care enoriașii parohiei, împreună cu preoții slujitori de atunci, pr. Bogdan Vasile Radu (1989-1993) și Gherasim Frățilă (1993-1997) reușeau pictarea locașului de cult în tehnica fresco, lucrare realizată de familia de pictori bisericești Livia și Virgil Pavel. „Pictura şi catapeteasma au fost realizate în perioada 1992-1994, iar sfinţirea a avut loc la 26 mai 1995. La acea dată, parohia noastră a fost vizitată de Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a oficiat slujba de sfinţire a bisericii noastre“, ne-a spus parohul de la Sebeş, Cosmin-Mihai Moldovan. În absida altarului, în semicalotă, este reprezentata liturghia cerească: sfinții mari dascăli și ierarhi ai Bisericii, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Spiridon al Trimitundei săvârșesc Sfânta Liturghie, iar în plan îndepărtat se vede Mântuitorul Iisus Hristos. Pe pereții naosului, în partea superioară, sunt redate scene din ciclul hristologic și mariologic. În pronaos este reprezentată Maica Domnului cu Pruncul în brate, flancată de cetele îngerești. Urmează două registre cu medalioane reprezentând proorocii.
Grija față de biserica din sat
În ultimii ani, credincioşii din Sebeş, coordonaţi de preotul Cosmin-Mihai Moldovan, au susţinut mai multe lucrări de reînnoire a lăcaşului de cult. Pentru că biserica din sat este pentru credincioşi cel mai important loc, zidirea trebuie să fie mereu înfrumuseţată şi păstrată în curăţenie şi bună rânduială. „Am reuşit în câţiva ani ca, prin sprijinul credincioşilor, să zugrăvim biserica parohială la exterior, să schimbăm geamurile şi să montăm ferestre de tip termopan, să instalăm o centrală termică, astfel încât să avem condiţii bune pentru oficierea slujbelor religioase pe timp de iarnă. Am schimbat şi acoperişul din tablă şi am dotat lăcaşul de cult cu tot ceea ce este necesar pentru cult“, ne-a mai spus părintele Moldovan. În anul 2013, înainte de Crăciun, Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, binecuvânta toate aceste lucrări efectuate la biserica parohială din Sebeș, cu ocazia unei vizite pastorale. Biserica din Sebeș este acum unul dintre cele mai frumoase locașuri de cult din Țara Făgărașului, un simbol al acestei părți a Transilvaniei. „Aceste realizări ale comunității noastre parohiale ne fac să fim mândri de Biserica noastră, să o păstrăm așa cum ne-au lăsat-o înaintașii, având datoria de a o înfrumuseța și a o îngriji ca pe o mireasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, continuă părintele paroh. Lucrări s-au făcut și la cimitirul parohial din Sebeș. Primul cimitir parohial a existat în spatele bisericii. Ulterior acesta a fost mutat într-un alt loc, mult mai spațios. Aici s-au făcut numeroase lucrări de amenajare: împrejmuirea lui cu plăci de beton, realizată în timpul păstoririi preotului Vasile Susan (1978) și amenajarea la intrare a unei copertine fixate pe zid de beton, lucrare făcută în anul 2004, în timpul păstoririi preotului Cosmin Moldovan.
Tradiţii ale comunităţii păstrate de tineri
Ca în toate comunităţile de la poalele Munţilor Făgăraş, şi la Sebeş se păstrează vechi tradiţii şi obiceiuri, care le reamintesc sătenilor de suferinţele strămoşilor, de viaţa de odinioară a localităţii şi de trecutul neamului românesc din Ardeal. Portul popular din sat păstrează liniile costumului popular ardelenesc, dar este presărat cu tot felul de motive şi creaţii artizanale, ce descoperă bogăţiile spirituale din sufletele românilor din Sebeş. Cetele de feciori duc mai departe colindele specifice doar Sebeşului şi obiceiurile de la marile sărbători. „Obiceiurile sunt legate de biserică şi încercăm să le păstrăm ca nişte tradiţii sfinte, legate de trecutul nostru“, ne-a spus parohul.

Florin CREȘTINUL

Afganistan în anii 60: imagini inedite cu ţara înainte de război

Afganistan este o ţară distrusă de război, terorizată de talibani şi aflată în plin proces de reconstrucţie. După ce talibanii au preluat controlul în 1996, ei au interzis dreptul femeilor de a munci şi au introdus un regim islamist extremist.    

 În anii 1960, Afganistan era o ţară care încerca să îmbrăţişeşe o gândire liberală şi un stil de viaţă vestic, contrastând puternic cu regimul taliban care vine în minte oricui când se vorbeşte despre această naţiune. Un profesor universitar, Bill Podilch, din Arizona, s-a mutat ţara din Orientul Mijlociu, alături de soţia lui, Margaret, şi cele două fiice adolescente, Jan şi Peg. El a surprins, într-o serie de fotografii inedite, viaţa din Afganistan, conform dailymail.co.uk

Bill Podilch a plecat în Afganistan în 1967, cu familia sa, printr-un program UNESCO, pentru a lucrat la un colegiu din Kabul. El a decis să documenteze perioada şederii sale acolo, fiind fascinat de ţară.    În fotografii se pot vedea oameni care se relaxează la picnic, băieţi care se joacă în râul Kabul şi fete care cântă. Pieţele sunt pline de culoare, grădinile de vară animate, iar copii se joacă în voie. 

În timp ce Podilch a predat în Afganistan, fetele lui au învăţat la Şcoala Americană Internaţională, unde mergeau alţi adolescenţi străini stabiliţi în Kabul.  Una dintre fetele lui Podilch, Peg, a povestit că imaginile sunt foarte importante pentru ea: „Când mă uit la ele, imi amintesc de Afganistan ca o ţară cu mii de ani de istorie şi cultură. A fost foarte greu să aud de suferinţa prin care au trec afganii în ultimii 40 de ani”.

Brâncovenii – modele de jertfă şi mărturisire

„Fiii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce am avut am pierdut; să nu ne pierdem însă şi sufletele! Staţi tare şi bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi nici vă clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta.”

Plenipotenţiarul veneţian la Ţarigrad, Andrea Memno, a fost de faţă în 15 august 1714, la scena execuţiei lui Constantin Brâncoveanu Vodă şi a membrilor familiei sale ucişi din porunca sultanului Ahmed. În scrisoarea sa către dogele Veneţiei, plenipotenţiarul său raportează astfel: „Duminică 15 august de dimineaţă, s-a tăiat capul bătrânului principe al Vlahiei, tuturor fiilor lui şi unui boier care-i era vistier. Iată cum s-a făcut: Încă de dimineaţă, Sultanul Ahmed se puse într-un caic împărătesc şi veni la seraiul, zis foişorul Jalikiacs, pe canalul Mării Negre, în faţa căreia era o mică piaţă, unde au adus pe Brâncoveanu Voievod, pe cei patru băieţi ai lui şi pe vistierul Văcărescu, i-au pus în genunchi unul lângă altul la oarecare depărtare, un gâde le-a scos căciulile din cap şi Sultanul i-a mustrat făcându-i haini. Apoi le deteră voie a face o scurtă rugăciune.      

  Înainte de a se ridica securea asupra capului lor, fură întrebaţi dacă voiesc să se facă turci şi atunci vor fi iertaţi. Glasul cel înăbuşit de credinţă al bătrânului Brâncoveanu răsună şi zise înspăimântat de această insultă: „Fiii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce am avut am pierdut; să nu ne pierdem însă şi sufletele! Staţi tare şi bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi nici vă clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta.” La aceste cuvinte, Ahmed se făcu ca un leu turbat şi porunci să li se taie capetele. Gâdele înfiorător, ridică securea şi capul marelui vistier Enache Văcărescu se rostogoli pe pământ.  

Apoi se începu cu uciderea copiilor. Când gâdele ridică securea la capul feciorului celui mai tânăr al domnului, Beizadea Mateiaş, numai de 16 ani, acesta se îngrozi de spaimă; sărmanul copilaş, văzând atâta sânge de la fraţii lui şi de la Văcărescu, se rugă de Sultan să-l ierte, făgăduindu-i că se va face turc. Însă părintele său, Domnul, al cărui cap căzu în urmă, înfruntă pe fiul său şi zise: „Mai bine să mori în legea creştinească, decât să te faci păgân, lepădându-te de Iisus Hristos pentru a trăi câţiva ani mai mult pe pământ! Copilaşul ascultă şi ridicând capul, cu glas îngeresc zise gâdelui: „Vreau să mor creştin. Loveşte!” În urmă ucise şi pe Brâncoveanu. O, Doamne! O, Doamne! Pana-mi tremură când vă scriu Excelenţă. Ceea ce am văzut…”

(Părintele Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Charisma, 2007, p. 35)

Guvernul opreşte VÂNZAREA României: Străinii nu mai pot cumpăra pământ la liber

Fermierii români se pare că au reuşit să-i convingă pe guvernanţii de la Bucureşti să schimbe legea care permite vânzarea terenurilor către străini. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, anunţă că Legea 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole urmează a fi modificată astfel încât cetăţenii străini să poată achiziţiona mai greu suprafeţe agricole în România.       ,,Vom introduce filtre care să asigure că nu ajunge oricum şi la oricine. E clar că sunt vizate persoanele care nu au cetăţenie română. Este o presiune foarte mare din partea producătorilor români, care consideră că vânzarea a condus la înstrăinarea terenurilor şi producătorii români nu mai au ce să lucreze”, a afirmat Irimescu.

  Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei discuţii cu premierul Dacian Cioloş, iar specialiştii ministerului au termen două săptămâni pentru a finaliza un nou proiect de act normativ care să fie apoi lansat în dezbatere publică.         Fermierii francezi, olandezi, belgieni şi nu doar ei vânează cele mai fertile terenuri din România! O spune răspicat un parlamentar român! Politicianul dezvăluie cum sunt ajutaţi străinii să ne cumpere pământul şi cum fermierul român este clar dezavantajat.       Un fermier care lucrează un teren în Franţa şi are o profitabilitate datorită subvenţiei de acolo, îşi permite să-şi dezvolte o nouă afacere cu acea subvenţie mare de acolo. El poate investi într-o altă ţară. Cum se şi întâmplă de foarte multe ori. Sunt mulţi fermieri veniţi la noi din Olanda, Franţa, Belgia care-şi menţin sau nu-şi mai menţin operaţiunile în ţările lor, dar mută în altă parte profitabilitatea obţinută.

  Iosif VARGA

Regina – umbra de pe peretele din faţa Regelui

Ana de Bourbon-Parma nu este nici pe departe ceea ce am putea numi în chip ciudat o regină obişnuită. De mic copil, iubeşte mersul pe bicicletă şi pescuitul. De la 16 ani, începe să-şi câştige singură existenţa. La 19 ani, se înrolează în războiul antinazist. La vârsta de 24 de ani ai săi, viitorul soţ, Regele Mihai I, este forţat să abdice. Îşi petrece următorii 68 de ani în căsătorie cu el, dintre care, o mare parte, în exil.

Mai întâi, regina Ana este o umbră pe un perete. Regele Mihai se îndrăgosteşte de ea încă în timpul războiului, când în România cinematografele prezintă, înainte de film, scurte reportaje, între care o mare parte de pe front. Regele Mihai o descoperă pe Ana într-un reportaj de război din Maroc. La acea vreme, principesa este infirmieră pe front. Regele îi cere operatorului să decupeze fotogramele filmului şi să le transforme în mici fotografii, după care le păstrează cu mare discreţie. O regăseşte pe Ana în 1948, la un dineu.

L-a salutat pe rege ca un soldat

regina-ana-1Ana copilăreşte în Franţa împreună cu cei trei fraţi ai săi. Este fiica principelui René de Bourbon-Parma şi a principesei Margareta a Danemarcei. În 1939, după începerea războiului, îşi urmează familia în refugiu în Spania, Portugalia şi în SUA. De la 16 ani urmează o şcoală de artă la New York şi, în paralel, lucrează ca vânzătoare la magazinul universal Macy’s, pentru a-şi câştiga existenţa. În 1943, îi cere permisiune mamei să meargă pe front în Europa. Ulterior, Ana este împreună cu regimentul ei ba în Algeria, ba în Maroc, ba în Italia, ba în Luxemburg sau Germania. „La început am condus o ambulanţă. Era o muncă foarte grea, pentru că vedeai atât de multă suferinţă. După asta m-au mutat şi am devenit şoferul comandantului. Făceam curierat”, spune regina într-un interviu pentru TVR din 2008. În acelaşi interviu, regina povesteşte cum l-a întâlnit pe rege: „L-am cunoscut pe Mihai la vărul meu, Jean de Luxemburg, care dădea un dineu la Ambasada Luxemburgului de la Londra. Cum nu ieşisem de multă vreme din armată, în loc să fac o reverenţă, am luat poziţie de drepţi şi l-am salutat lovind călcâiele ca un soldat! M-am simţit atât de umilită de mine însămi, încât am ieşit imediat”.

Sentimentul neclintit că există un „mâine”

La sfârşitul recepţiei, regele îi cere mâna. Este refuzat, iniţial. Se căsătoresc la 10 iunie 1948 la Atena, pe fondul exilului şi în absenţa părinţilor viitoarei regine, urmare a unor disensiuni cu papa Pius al XII-lea, care refuză să-şi dea consimţământul pentru căsătorie, întrucât regele refuză să-şi boteze urmaşii în religia catolică. Ana nu îşi vede regatul decât după 42 de ani de exil. Totuşi, spune ea într-un interviu: „Oriunde eram se numea „casa noastră”. Am călătorit mult”, şi adaugă într-un fel care este şi firesc şi demn laolaltă: „Pentru noi, pentru mine iubirea este o prietenie care durează o viaţă întreagă”.    

Ana îi cunoaşte la Paris pe Eugene Ionesco şi Emil Cioran în 1990. În 1992-1997, vizitează fără rege aproape toate marile oraşe ale României, fabrici, instituţii culturale şi de binefacere. Cel mai bine s-a simţit prin sate. Ulterior, se destăinuie că „a regăsi această ţară de care erau pline toate amintirile noastre, prin soţul meu, constituie o bucurie profundă”. Ana adoră Jeepurile, pe care le cunoaşte îndeaproape ca ofiţer de legătură al Armatei Franceze Libere. Astfel, Regele Mihai îi dăruieşte două asemenea vehicule, cu care regina participă la numeroase competiţii, raliuri şi expediţii automobilistice. Ana este indiferentă faţă de modă, „moştenire” de la mama sa, care repeta deseori: „Eu nu mă îmbrac, eu mă acopăr”. Prima locuinţă stabilă a Anei şi a soţului său este o căsuţă în suburbia „La Conversion” a oraşului elveţian Lausanne. Ana lucrează ca tâmplar, într-un atelier improvizat acasă, în timpul exilului din Anglia, pentru a nu cheltui bani cu achiziţionarea de mobilă. Vinde, duminica, la târg, unele dintre piesele de lemn executate de ea. Ana este o fire sportivă şi practică şi scrima, şi echitaţia, şi ciclismul, şi gimnastica, şi înotul. Este pasionată de vânătoare şi merge, cot la cot cu verii săi, la vânătorile regale. Ana înregistrează singură mesajele Regelui pentru ţară, transmise prin intermediul Radio Europa Liberă la fiecare sărbătoare de Anul Nou. Ana este separată pentru o singură perioadă, timp de 68 de ani de căsnicie, de soţul său – de mai multe ori, câteva săptămâni din cei nouă ani în care regele a lucrat ca broker autorizat la Bursa din New York. Regele Mihai I şi Regina Ana au cinci copii, toate fete.

    Florin NAHORNIAC

S-a făcut unirea simbolic! Republica Moldova a declarat zi de doliu național în memoria reginei Ana

Președintele Timofti a decretat 13 august 2016, zi de doliu național. În semn de profundă durere cauzată de trecerea în eternitate a Reginei Ana a României, Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, a semnat un decret privind declararea zilei de 13 august 2016 zi de doliu național.

S-a înfătuit unirea simbolică! Astfel, în 13 august, în toate localităţile republicii, precum și în misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova de peste hotare au fost arborate în bernă drapelele de stat.       De asemenea, la ora 10.00, s-a cinstit memoria Reginei Ana prin păstrarea unui moment de reculegere.    În context, autorităţilor publice, întreprinderilor şi organizaţiilor li s-a recomandat să renunţe la desfăşurarea acţiunilor distractive de masă, iar instituțiilor mass-media să ţină cont de specificul zilei de 13 august la editarea publicaţiilor şi la formarea programelor.     În ziua de 13 august 2016 a avut loc slujba de înmormântare a Reginei Ana.

Florin CREȘTINUL

Confidentul Prinţesei Diana, dezvăluiri despre copilăria celor doi prinţi: „Harry ar fi un rege remarcabil, era preferatul tuturor. William a fost un copil dificil“

Ken Wharfe, unul dintre ofiţerii regali şi confidentul Prinţesei Diana, vorbeşte despre William şi Harry, precizând că acesta din urmă ar fi cel mai potrivit rege, şi explică de ce Regina ar fi putut să o salveze pe Lady Di.

Ken Wharfe a fost vreme de 16 ani omul care a protejat-o pe Prinţesa Diana şi i-a devenit confident. Acum, bărbatul semnează o carte de memorii în care povesteşte, printre altele, cum s-a destrămat căsnicia ei cu prinţul Charles, cum a început prima aventură cu un ofiţer din armata britanică, dar şi ce fel de copii erau prinţii William şi Harry. 

 Ken Wharfe şi Prinţesa Diana s-au întâlnit pentru prima dată la Palatul Kensington în 1986, când Wharfe a fost rugat să ocupe postul rămas liber care prevedea să aibă grijă de prinţii William şi Harry.

 „Primul lucru pe care mi l-a spus despre băieţii ei a fost: «Nu te invidiez, Ken. Pot fi o adevărată pacoste». William, care cânta la pian, s-a întors şi a spus: «Nu sunt o pacoste!» Harry stătea la o masă mică şi avea în faţă o vază cu flori. Vaza a ajuns pe podea. William a început să râdă, iar ea i-a alergat afară din cameră. Nu am spus niciun cuvânt. Prinţesa s-a întors la mine şi mi-a cerut scuze“, a povestit Wharfe pentru „Daily Mail“.

Ken, acum în vârstă de 68 de ani, spune că nu a existat vreo zi plictisitoare în toată perioada în care a lucrat pentru Prinţesa Diana. Fostul bodyguard crede că Harry îi seamănă mai mult mamei sale, dezvăluind că era şi preferatul personalului de la Palat. „William avea tendinţa de a fi mai viclean, în timp ce Harry era foarte deschis. Harry era foarte simpatic, genul de copil care bătea la uşă şi spunea: «Există vluptăm? M-am plictisit. Mă pot juca cu una dintre staţiile tale?» William nu făcea astfel de lucruri. Era mai retras, a fost un copil uşor dificil. Într-un grup de copii există adesea unul ciudat, care nu se potriveşte acolo, aşa era William. Asta nu înseamnă că era un copil rău. Pur şi simplu nu era ca fratele lui. Toată lumea îl plăcea pe Harry pentru că era amuzant. William nu era“, mărturiseşte Ken. 

Acesta crede că William era neliniştit în copilărie pentru că toată atenţia oamenilor de la Palat era centrată pe Harry: „Dar ce vedeţi acum că se întâmplă cu Harry este exact ce mă aşteptam: a devenit popular datorită stilului său. De la eforturile sale neobosite de a ajuta organizaţiile caritabile până la sprijinirea copiilor vulnerabili, tot ce a făcut este în parte pentru că mama lui l-a influenţat. Harry ar fi un rege remarcabil, dar, din păcate, acest lucru nu se va întâmpla. William ar trebui să scape de atitudinea negativă faţă de media. Ce a ucis-o pe Diana este incompetenţa gărzilor de securitate din acea noapte. Ce-l deranjează? Din punctul meu de vedere, presa a fost foarte încurajatoare faţă de el şi de familia lui. Ar trebui să se calmeze.“

 „Atât William, cât şi Harry ar trebui să cucerească inimile unei generaţii care va decide dacă această familie va mai exista în 50 sau 60 de ani. Diana a înţeles acest lucru“, mai spune Ken.

Bărbatul a fost foarte ataşat de Lady Di (împreună foto dreapta) şi spune că era imposibil să nu o placi, pentru că era prietenoasă, amuzantă şi cu un simţ al umorului ciudat. A fost însă şi o femeie nefericită, mai ales în anii de după confruntarea umilitoare cu Prinţul Charles şi amanta lui, Camilla, la casa din Ham a lui Lady Annabel Goldsmith. 

„Prinţul Charles nu ştia cum să gestioneze popularitatea de care se bucura Diana. Ea a încercat să facă relaţia lor să funcţioneze, însă după acea întâlnire cu Charles şi Camilla a renunţat. Era începutul sfârşitului, dar unde te duci după ce termini cu Familia Regală? În esenţă, nu exista niciun loc pentru ea. Diana era disperată, iar oamenii disperaţi fac adesea lucruri disperate.“

 Ken spune că a sfătuit-o în repetate rânduri să nu renunţe la protecţie după ce s-a despărţit de Prinţul Charles, în 1993, şi crede că dacă l-ar fi ascultat acel tragic eveniment de pe 31 august 1997 nu s-ar fi întâmplat. „Dar Diana nu a vrut să asculte. În viziunea mea, singura persoană care ar fi putut să o salveze e Regina. Diana o iubea sincer. Dacă Regina i-ar fi cerut să nu renunţe la pază, nimic nu s-ar fi întâmplat“, susţine Ken.

 Bărbatul a mai declarat că a avut numeroase discuţii cu mama Dianei, care nu era o mare fană a Familiei Regale: „Îmi spunea că ei nu sunt de viţă nobilă. Într-un fel, Diana nu era regală, în sensul în care îi venea mult mai uşor să se apropie de menajere decât de oamenii din management. Atunci Familia Regală nu era pregătită să accepte aşa ceva, dar acum o face.“

 Florin NAHORNIAC

Cine este cel mai mare criminal în masă din istorie? Răspunsul nu e nici Hitler, nici Stalin

Cine este cel mai mare criminal în masă din istorie? Cei mai mulţi probabil se gândesc la Adolf Hitler, arhitectul Holocaustului. Alţii ar arăta către dictatorul sovietic Iosif Stalin, care cu siguranţă a curmat mai multe vieţi nevinovate decât a făcut-o Hiler. Însă atât Hitler, cât şi Stalin au fost întrecuţi de Mao Zedong. Din 1958 până în 1962, politica ,,Marelui Salt Înainte” a condus la moartea a 45 de milioane de oameni, ceea ce îl transformă în cel mai sângeros episod din istoria crimelor în masă, notează The Washington Post.

Cine este cel mai mare criminal în masă din istorie? Răspunsul nu este nici Hitler, nici Stalin  

 Cine este cel mai mare criminal în masă din istorie? Cei mai mulţi probabil se gândesc la Adolf Hitler, arhitectul Holocaustului. Alţii ar arăta către dictatorul sovietic Iosif Stalin, care cu siguranţă a curmat mai multe vieţi nevinovate decât a făcut-o Hiler. Însă atât Hitler, cât şi Stalin au fost întrecuţi de Mao Zedong. Din 1958 până în 1962, politica ,,Marelui Salt Înainte” a condus la moartea a 45 de milioane de oameni, ceea ce îl transformă în cel mai sângeros episod din istoria crimelor în masă, notează The Washington Post.             Istoricul Frank Dikötter, autorul cărţii ,,Marea Foamete a lui Mao”, a publicat, recent, un articol în History Today, rezumând ce s-a întâmplat în perioada sub conducerea lui Mao Zedong:  

  ,,Mao a crezut că ar putea să îşi ridice ţara peste competitorii săi prin înrolarea ţăranilor în cooperative gigant. Cu gândul la căutarea unui paradis utopic, totul a fost colectivizat. Tot ceea ce oamenii deţineau le-a fost luat. Mâncarea distribuită în funcţie de merit în cantinele colective a devenit un instrument de forţare a oamenilor să adere la fiecare idee emisă de partidul unic.        Cum stimulentele pentru muncă au fost îndepărtate, coerciţia şi violenţa au fost utilizate pentru a-i constrânge pe fermierii înfometaţi să îşi desfăşoare munca în cadrul unor proiecte de irigaţie slab planificate, în timp ce terenurile erau neglijate. Ceea ce a urmat a fost o adevărată catastrofă. Extrapolând din statisticile făcute publice, istoricii au speculat că zeci de milioane de oameni au murit din cauza foametei. Însă adevărata dimensiune a evenimentelor de atunci abia acum iese la lumină”, notează Frank Dikötter.        ,,Ceea ce reiese acum din aceste dosare extrem de stufoase conturează teroarea care îl plasează pe Mao în ipostaza celui mai mare criminal în masă din istorie, responsabil de moartea a cel puţin 45 de milioane de oameni între 1958 şi 1962. Între două şi trei milioane de victime au fost ucise prin tortură pentru orice infracţiune de care se făceau vinovate. Când un băiat a furat o mână de grâu în satul Hunan, şeful local, Xiong Dechang, l-a forţat pe tatăl acestuia să îl ardă de viu. Tatăl a decedat, câteva zile mai târziu, din cauza suferinţei”, mai notează Frank Dikötter.      

Ceea ce a implicat cu adevărat ,,Marele Salt Înainte” a fost, pentru mult timp, neaccesibil şcolarilor. Munca lui Dikötter este demnă de atenţie în condiţiile în care arată că numărul victimelor ar putea fi cu mult mai mare faţă de cel ştiut şi că uciderea în masă a fost premeditată de la bun început. Chiar şi cifrele avansate cu ani în urmă, care indicau 30 de milioane de victime, îl fac pe Mao vinovat de cele mai sângeroase crime în masă din istoria omenirii.

În timp ce ororile ,,Marelui Salt Înainte” sunt binecunoscute experţilor în comunism şi în istoria Chinei, acestea sunt rareori menţionate în rândul oamenilor obişnuiţi din afara Chinei, iar impactul lor cultural a fost unul modest. În contrast cu numeroasele cărţi, filme, muzee şi reconstituiri ale evenimentelor din perioada Holocaustului, este depus un efort mult prea mic în direcţia reamintirii regimului lui Mao. Faptul că atrocităţile lui Mao au dus la moartea mai multor persoane decât a dus regimul lui Hitler nu înseamnă că dictatorul chinez a fost cel mai malefic dintre cei doi. Însă, Mao a guvernat pentru o perioadă mult mai lungă de timp peste o populaţie mult mai numeroasă.    Atât pentru chinezi, cât şi pentru occidentali ignorarea a ceea ce a însemnat ,,Marele Salt Înainte” poate fi nefastă. Printre cei care au supravieţuit se numără şi persoane care încă sunt în viaţă. Aceştia merită să le fie recunoscute nedreptăţile şi suferinţele nejustificate la care au fost supuşi. Totodată, aceştia merită să primească despăgubiri pentru pierderile suferite, iar călăii, care sunt încă în viaţă, să răspundă în faţa legii.  

  Acest episod îngrozitor din istoria Chinei, URSS şi ceea ce a urmat ar fi trebuit să fie discrediteze pentru totdeauna socialismul aşa cum fascismul a fost de nazişti.  Recent, guvernul socialist din Venezuela a emis un decret prin care impune munca forţată pentru cea mai mare parte a populaţiei sale. Cu toate acestea, instituţiile media au acoperit această măsură fără să o lege de socialism, de acest regim politic care s-a reflectat în oglindă în Uniunea Sovietică, China, Cuba şi nu numai.

    Florin NAHORNIAC

BUCUREȘTIUL TACE/ Merkel îl susține pe britanici pentru tăierea ajutoarelor sociale pentru ROMÂNI

Marea Britanie  a obținut un sprijin parțial din partea cancelarului german Angela Merkel cu privire la cererea Londrei de reducere a sistemului de ajutoare sociale în interiorul Uniunii Europene, în cadrul tentativei șefului executivului britanic de a găsi aliați între celelalte state membre pentru reformarea blocului comunitar. 

,,Noi trebuie să ne asigurăm că sistemul de ajutoare sociale nu constituie o atracție către Marea Britanie întrucât simțim presiunea imigrației excesive pe care am avut-o în ultimii ani’, a declarat noul premier britanic după o întâlnire la Wildbad Kreuth (sudul Germaniei) cu membrii Uniunii Creștin-Sociale, aliatul bavarez al Uniunii Creștin-Democrate, partidul Angelei Merkel.     Cameron are în vedere introducerea unei măsuri prin care cetățenii altor state UE ce ajung în Marea Britanie să fie eligibili pentru primirea ajutoarelor sociale doar după patru ani de ședere pe teritoriul britanic.   

Recent, o dezbatere pe această chestiune a apărut și în Germania, după ce Tribunalul federal pentru afaceri sociale a decis că orice cetățean al UE, chiar și șomer, are dreptul ca după o perioadă de șase luni să beneficieze de alocații precum ajutoarele sociale.    Această decizie a provocat îngrijorarea comunelor germane, care finanțează ajutorul social și susțin că astfel se oferă un ‘cadou neașteptat’ ce va atrage cetățeni ai unor state UE cu nivel de trai inferior celui din Germania, precum România și Bulgaria.       Ministrul german al muncii a propus înăsprirea condițiilor de acordare a acestor ajutoare, iar Angela Merkel a calificat miercuri drept ‘interesantă’ această propunere, apreciind că ea ‘corespunde într-o anumită măsură și cu ceea ce dorește Marea Britanie’.    Cancelarul german, care s-a întâlnit miercuri seară cu premierul britanic în Bavaria, a estimat că alocarea automată a ajutoarelor sociale încă de la debutul șederii în Germania a unui cetățean dintr-un alt stat membru nu este în spiritul liberei circulații în Europa.

  Silvia ANDREI

Alegeri SUA 2016. Zeci de oficiali republicani au semnat o scrisoare deschisă împotriva lui Trump: „Ar fi un risc pentru securitatea naţională”

Cincizeci de oficiali republicani care au ocupat funcţii în Guvernul american, mulţi în domeniul securităţii naţionale, au semnat o scrisoare deschisă publicată luni dimineaţă prin care avertizează votanţii că alegerea lui Donald Trump ca preşedinte la alegerile din noiembrie ar „pune în pericol securitatea şi bunăstarea ţării”, şi că afaceristul american nu prezintă calităţile necesare pentru funcţie, conform „The New York Times”   În opinia oficialilor care au semnat scrisoarea, Trump ar fi „cel mai nesăbuit preşedinte din istoria Statelor Unite”. Toţi semnatarii s-au angajat să nu voteze pentru Trump la alegerile programate pentru 8 noiembrie, deşi magnatul american este candidatul propriului lor partid.  „(…) Trump a demonstrat în repetate rânduri că are o înţelegere limitată asupra intereselor vitale ale naţiunii americane, a problemelor diplomatice complexe pe care le are, ale alianţelor ei indispensable şi ale valorilor democratice pe care politica externă a Statelor Unite trebuie să se bazeze. În acelaşi timp, el persistă în a ne lăuda oponenţii şi a ne ameninţa aliaţii şi partenerii”, se arată în scrisoarea deschisă, care poate fi citită întegral aici.

 Majoritatea semnatarilor au avut posturi în domeniul securităţii naţionale în timpul administraţiei preşedintelui George W. Bush, îndelung contestată pentru declanşarea războiului din Irak. 

 Printre aceştia se numără John Bellinger III – fost consultant pe teme legale a Consiliului Securităţii Naţionale de la Casa Albă, Robert Blacwill – fost consultant adjunct de Securitate Naţională pentru Planificare Strategică la Casa Albă şi Michael Chertoff, fost Secretar al Departamentului pentru Securitate Internă (Homeland Security).

 „Deşi elitele din domeniul politicii externe din ambele partide se contrazic deseori între ele – în spatele uşilor închise, sau politicos în paginile revistelor de politică externă – este extraordinar de rar ca ei să intre în arena politică într-un mod aşa de public şi agresiv”, comentează „The New York Times” acţiunea oficialilor republicani. 

 Trump a replicat ulterior printr-un comunicat, declarând că „semnatarii scrisorii sunt cei de la care poporul american ar trebui să ceară întrebări despre de ce lumea este un dezastru, şi le mulţumim că au făcut acest pas în faţă, pentru ca toţi cetăţenii acestei ţări să ştie cine este de vină pentru transformarea lumii într-un loc atât de periculos”, adăugând că oficialii fac parte din „elita eşuată de la Washington care încearcă să se agaţe de putere”.

 Acţiunea reprezintă încă un act de disidenţă a unei părţi a republicanilor împotriva candidatului propriului partid la alegerile prezidenţiale, după ce, luni,  un membru mai puţin cunoscut al grupării şi-a lansat o campanie prezidenţială independentă cu scopul de a lua cât mai multe din voturile care ar ajunge în mod normal la Trump.

 Magnatul american se confruntă cu probleme în sânul propriului partid, unele provocate chiar de el, după ce a declarat că nu va susţine oficiali republicani în alegerile legislative, programate tot pe 8 noiembrie. Figuri importante din prezent   şi din trecut ale republicanilor, precum George W. Bush, Mitt Romney, Ted Cruz sau John Kasich au refuzat să-şi ofere sprijinul pentru afaceristul american, care se află în urma principalei contracandidate Hillary Clinton în sondaje. 

  Florin NAHORNIAC

La Nicula, IPS Andrei a spus adevărul și a pus diagnosticul crizei Europei. Politicienii tac!

La marele praznic ortodox al Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula se adună de ani buni pelerini din întreg Ardealul și nu numai, unii veniți pe jos de la zeci și sute de kilometri ca să se roage în genunchi și pe coate la icoana făcătoare de minuni pictată în 1681 de preotul Luca din Iclod. O așa mare evlavie față de Maica Sfântă ca pe 15 august la Mănăstirea Nicula nu vezi în altă parte pe pămîntul românesc. Fie vrednic de pomenire, ierarhul Bartolomeu Anania, care a rectitorit Mănăstirea Nicula, făcând din aceasta un centru de cultură și spiritualitate românească, la icoana căreia vin sute de mii de pelerini ortodocși să se roage.

Și anul acesta peste 50.000 de credincioși ortodocși au venit din toate colțurile țării să se roage de seara, pentru prohod, la Mănăstirea Nicula, cu mare evlavie la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, dovedind că românii sunt credincioși și respectă sărbătorile creștine și naționale, nu sunt festivalieri electro la Untold, Electric Castle sau aplaudaci la Rhianna în postul Sfintei Mării. Anul acesta IPS Andrei, Mitorpolitul Clujului a ținut în fața mulțimilor de sărbătoarea Sfintei Marii o emoționantă predică și un discurs catehetic punctual în care a oferit răspunsurile la criza spirituală de azi a Europei și a pus un diagnostic dur, lucru pe care trebuia să-l facă politicienii corupți de la București, dar nu sunt în stare, fiind doar marionetele intereselor multinaționale. IPS Andrei a dovedit că e un ierarh cu har și clarviziune în radiografierea societății românești și oferă soluții crizei morale a Europei, confruntată și cu valul de imigranți musulmani și cu terorismul islamist.  

  La Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Nicula, pe altarul de vară, cu ocazia hramului, 50.000 de credincioși au fost îndemnați de Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, să se roage Maicii Domnului pentru viitorul creștin al Europei și al lumii. „Observăm că atentatele teroriste și războaiele sunt atât de prezente în zilele noastre. Chiar dacă noi românii avem pace, în bătrâna noastră Europă sunt atentate teroriste și războaie. Mai ales în Orientul Mijlociu și în Asia, creștinii sunt ținta expulzărilor și masacrelor. Bisericile sunt distruse, dispărând odată cu ele o cultură bimilenară. Sunt încălcate drepturile fundamentale ale oamenilor”. IPS Andrei a subliniat faptul că suferințele își au obârșia în păcat, iar salvarea presupune apropierea de Dumnezeu și o viață spirituală normală. Odată cu pierderea credinței lumea întreagă se destabilizează. Constantinopolul a căzut abia după ce prima dată s-a prăbușit credința bizantinilor care nu mai apelau la ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. O altă cauză a căderii Bizanțului a fost lipsa de reacție a lumii creștine, întocmai ca azi. „Atentatele teroriste, războaiele, pun în pericol tocmai identitatea spirituală a oamenilor, de aceea după cele două războaie mondiale, expresie a păcatelor oamenilor, oamenii și-au propus să salveze Europa, cea cu obârșie creștină”. IPS Andrei a arătat că Europa modernă a fost pusă sub oblăduirea Maicii Domnului. Religia creștină propovăduită de apostoli, este religia Europei. Azi nu se mai fac referiri la rădăcini, dar nu se poate să nu ne gândim la căderea istorică a Constantinopolului și trebuie să oprim căderea Europei! Este bine să ne punem întrebarea dacă nu datorită acestei stări de lucruri îngăduie Dumnezeu să fie atât de multe războaie și atentate. „Noi aici la Nicula o implorăm pe Maica Domnului să păzească neamul binecredincios, a spus ierarhul. Chiar și războiul dintre noi, este tot urmare a păcatului.

Omul ajuns rob al păcatului este egoist, individualist și iubitor de sine. Ar vrea să posede totul pentru sine și se umple de invidie pe succesul aproapelui. Dacă nu îl iubim pe fratele nostru, nu îl putem iubi nici pe Dumnezeu. Din nefericire, dragostea creștină este tot mai rară, lăsând loc indiferentismului și materialismului. Voluntariatul creștin este tot mai rar. Fericirea de a dărui îi caracterizează pe oamenii duhovnicești și nobili”, a arătat Înaltpreasfinția Sa. Ierahul a atras atenția și asupra corupției, egoismului și dorința de putere, ce caracterizează societatea din prezent. ”Oamenii neduhovnicești se ceartă pentru orice, mai ales pentru bunuri și putere. Confruntarea de idei ar trebui să elegantă, dar nu e așa. Corupția e un flagel greu de eradicat! Trăim într-o societate dezbinată și fracturată de păcat, chiar și în România. Cine ne poate salva? Domnul Hristos și Maica Domnului!” Atentatele teroriste si razboaiele pun in pericol identitatea spirituala a oamenilor, salvarea presupunand apropierea de Dumnezeu și o viață spirituală normal. Ierarhul pune valul de atentate din Europa pe seama unei pierderi a rădăcinilor spirituale pe Bătrânul Continent. IPS Andrei a afirmat în cadrul predicii rostite la Mănăstirea Nicula, că un alt pericol pentru oameni este pierderea credinței, spunând că “neamurile pier nu atunci când își pierd ființa statală, ci atunci când își pierd identitatea culturală, sufletul lor. IPS Andrei a mai spus: ,,Atentatele teroriste și razboaiele sunt prezente, din nefericire, în zilele noastre. Chiar dacă, noi, romanii, avem, din harul lui Dumnezeu, pace, in bătrâna noastră Europa sunt atentate teroriste si în lume razboaie. Cu predilecție în Orientul Mijlociu și în Asia, creștinii sunt tinta agresiunilor expulzarilor si masacrelor, bisericile si manastirile sunt distruse, dispărând odata cu ele o cultura bimilenară. Un alt pericol este pierderea credinței, neamurile pier nu atunci cand isi pierd ființa statală, ci atunci cand isi pierd identitatea culturala, sufletul lor. Atentatele teroriste, razboaiele pun in pericol identitatea spirituala a oamenilor. Din nefericire, aceste necazuri sunt prezente în lume de când omul a cazut în păcat, la obârșie stă păcatul. Cortegiul de suferințe ce ne agresează au obârșia în păcat, iar salvarea presupune apropierea de Dumnezeu și o viață spirituală normală”, a mai spus mitropolitul Clujului.    

BOR, prin înaltul ierarh clujean, IPS Andrei dovedește că are capacitatea charismatică, intelectuală și spirituală de a identifica cauzele crizei de astăzi și a oferi soluții duhovnicești pentru vindecarea cancerului spiritual neo-marxist și consumerist al Europei. Ar trebui ca politicienii de la București și cei de la Bruxelles să ia predica susținută de IPS Andrei la praznicul de Sfânta Maria la Mănăstirea Nicula să-l învețe pe de rost și apoi să-l aplice ca program de vindecare duhovnicească, spirituală și culturală. Sigur că Europa ar redeveni din nou un loc al rădăcinilor creștine, un spațiu al tradițiilor, modernității, păcii și prosperității. Boala Europei e spirituală și vine din păcatul anticreștin al secularizării excesive impus de politicienii corupți, care face loc, atât ateismului nivelator marxist cât și islamismului agresiv, făcând din bătrânul continent un camp de bătaie împotriva lui Hristos.

Pușcăriaşul teleormănean insistă și persistă. Dragnea, control total asupra listelor. Oamenii de la centru, Ponta și gașca s-ar putea trezi fără „coledzi”

Oamenii importanți ai PSD, „de la centru”, s-ar putea să nu prindă prea multe locuri în viitorul Parlament, dacă ne luăm după cele anunțate de șeful partidului, Liviu Dragnea. Chiar și oameni atât de importanți pentru partid, cum este fostul premier Victor Ponta, cel puțin teoretic, ar trebui să rămână pe dinafară.   

„Cred că va fi prima dată când nu voi trimite pe nimeni de la București în niciun județ. Vor fi numai candidați din județ, din organizația respectivă”, a afirmat Liviu Dragnea, la Antena 3. Și a mai spus ceva: că va aproba listele doar după ce va discuta personal despre fiecare candidat.      Întrebat dacă va avea drept de veto asupra listelor de la alegerile parlamentare, Dragnea a răspuns: „E prin lege în România. Nu o să le semnez ca primarul. Și eu am curaj să spun asta, pentru că și eu am fost în administrația locală. Adică nu o să le semnez până nu discutăm despre fiecare în parte”. Liviu Dragnea este convins că PSD va da premierul după alegerile parlamentare: „Cu procentele de la locale, care s-ar putea să fie puțin mărite, vom da premierul. PSD va susține un premier de la PSD”. Și a explicat că formațiunea sa trebuie să obțină „suficient de mult încât cu ALDE să formeze o majoritate”.

Potecile spre Cotroceni și anticipatele

Și dacă procentele sunt rezolvate, atunci îl avertizează de pe acum pe Klaus Iohannis să nu cumva să desemne un premier din partea altui partid decât PSD-ALDE pentru că se ajunge la alegeri anticipate. Ba chiar a amenințat că nu va fi „liniște și stabilitate în țară”. Dar, spre conformite, iată amenințarea sau avertizarea, cum vreți să îi spuneți, în forma integrală lansată de Dragnea la Antena 3: „Încredere 100% nu am (în Iohannis, că pune premier PSD – n.n.), sunt foarte sincer. Foarte mulţi spun că nu va respecta nici cutuma, nici spiritul Constituţiei, nici votul popular şi va încerca să forţeze o majoritate prin tot felul de mijloace. (…) Îmi doresc ca preşedintele României, acum domnul Iohannis, să respecte votul popular pentru a fi linişte şi stabilitate în ţară, pentru a nu ajunge la alegeri anticipate”.    

 Și mai departe a povestit ce a „auzit” el despre influența „uriașă” a lui Iohannis în PNL și de „poteci făcute ziua, noaptea spre Cotroceni” de liberali, altfel, zice el, „până la o limită, este o situație firească”.  „Nu ştiu dacă este adevărat sau nu. Ştiu că cert nu are o astfel de relaţie cu PSD. Ştiu că şi-ar dori un guvern al lui, adică un guvern format de PNL. Este firesc. Sper să nu depăşească o limită la alegeri”, a spus Dragnea, pentru că partidul lui împreună cu ALDE o să aibă o majoritate „serioasă” și, deci, președintele trebuie să numească premierul din partea lor. Dar șeful PSD nu a oferit și un nume pentru posibilul prim-ministru social-democrat.

Liberi și liniștiți

Cu aceeași ocazie, Liviu Dragnea s-a arătat convins și că nu va mai interveni nimic din partea legii, în privința lui și a lui Tăriceanu, aliatul său și că amândoi vor fi și la alegeri la conducerea partidelor lor. „Mi-a dispărut demult ideea de teamă. În mod realist vorbind am convingerea că până la alegeri o să fiu şi viu şi liber şi eu şi domnul Tăriceanu. Procedural nu se poate face altceva, deci nu am de ce să mă tem aici”, a spus Dragnea, dar s-a declarat mâhnit că fosta sa soţie este „târâtă” într-un „preudo-dosar” de abuz în serviciu, cu alte cuvinte este vorba și de această dată de un caz fabricat politic, în opinia sa. El a precizat că fosta sa soţie nu a condus Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman Teleorman, ci instituția era „condusă de o doamnă care a fost condamnată pentru mită acum câţiva ani, care acum are din nou un dosar pentru luare de mită şi căreia i s-a propus să facă un ‘deal’ (o înţelegere, din engleză – n.n.) cu procurorii, să-l dea pe Dragnea”. El consideră totuși, că „binomul” Kovesi-Coldea „nu mai e”: „Așa se vede de la noi, din curte, de la PSD”. După cum se știe, DNA l-a trim în judecată din nou, în iulie, pe șeful PSD, sub acuzația de instigare la abuz în serviciu şi la fals intelectual, într-un dosar în care este cercetată și Bombonica Prodana, fosta lui soţie.

Alianțe: nici cu Băsescu, nici cu PNL

Cum Băsescu, fostul președinte, nu are cum să lipsească din discuție la Antena 3, Dragnea a fost întrebat dacă ar putea face o alianță cu partidul acestuia, PMP, în vederea formării noului Guvern, după parlamentare. „Răspunsul este nu. Nu ar fi o guvernare coerentă. Nu vreau să facem alianțe de dragul alianțelor. Ca să facem ce după aceea? Să facem alianțe cu oameni cu care nu suntem compatibili, (…) așa ceva nu fac. (…) Avem experiența anului 2009, când am fost la guvernare și nu prea”. De asemenea, șeful PSD nu vrea alianță nici cu PNL. El speră că va face majoritatea cu ALDE.    

El a mai reluat și amenințările privind o posibilă moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern: „Avem majoritatea”, a spus președintele PSD și a adăugat că sunt „mulți parlamentari din afara partidelor noastre care ar susține o moțiune de cenzură”, dar crede că „este imposibilă instalarea unui guvern bun în perioada următoare”.         În fine, a fost abordat și subiectul Băncii Naționale, în  contextul în care Bogdan Olteanu a demisionat din funcția de viceguvernator pentru că este anchetat. Întrebat dacă susține înființarea unei comisii de anchetă asupra BNR, el a răspuns că nu. „Nu susținem așa ceva și îi descurajez pe colegii mei să participe la această campanie. Suntem într-o zonă extrem de complicată: Turcia, Ungaria, Polonia, Cehia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia. Încă suntem stabili. (…) De ce trebuie să generăm un atac la Banca Națională, care e stabilă și care ne asigură stabilitate în multe domenii?”, a spus Liviu Dragnea. Cât despre locul lăsat liber de Olteanu, șeful PSD a spus: „Vom susține un om pentru acel post. Nu e nicio grabă”.

Mihai NAHORNIAC

Nu mai știe din ce să facă bani. Ce vrea să facă Patriarhul Daniel cu moaştele lui Arsenie Boca

Patriarhul Daniel are de gând să aducă moaştele Sfântului Ardealului la Catedrala Neamului. Asta s-ar putea întâmpla la anul, când sunt preconizate primele slujbe în imensa biserică.

 Anul trecut, când s-au împlinit 26 de ani de la moartea sa, peste 30.000 de oameni au venit să se roage la mormântul lui Arsenie Boca, despre care lumea întreagă a aflat că face minuni.   Aceste cozi imense se pot muta la anul in Bucuresti, daca este sa tinem cont de dorinta patriarhului Daniel de a-l dezgropa pe sfant si a-i aduce moastele in capitala la Catedrala Mantuirii Neamului , ce urmeaza sa fie construita langa Palatul Parlamentului, scrie Click. Biserica incaseaza an de an sume frumoase de bani pe 28 noiembrie, atunci când se comemorează moartea „Sfântului Ardealului” la Mănăstirea Prislop, din Hunedoara. Cat despre viitoarea destinatie a moastelor lui Arsenie Boca, aceasta va fi cea mai impunatoare din tara.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi înaltă de 120 de metri, cât un bloc cu 30 de etaje, va avea 12 lifturi, restaurante, librării şi parcare subterană. Lucrările vor costa în final 400 de milioane de euro. Impresionanta construcţie ar trebui să fie gata în 2017, iar 5.000 de credinciosi ar putea participa la slujba.

  Florin CREȘTINUL

Marian Munteanu: Sistemul politic actual – născut din comunistoidul FSN al anilor ’90 – este o catastrofă. Trebuie schimbat cât mai repede

Marian Munteanu speră să reușească la alegerile din toamnă să intre cu formațiunea ”Alianța Noastră” în Parlament pentru a produce o schimbare necesară în țara noastră.

Invitat la Realitatea TV, fostul lider al studenților a vorbit despre sistemul care a adus țara noastră într-o situație extrem de dificilă după 1990.,,Sistemul politic actual – născut din comunistoidul FSN al anilor ’90 – este o catastrofă. Trebuie schimbat cât mai repede.    Alegerile parlamentare din 2016 pot declanșa un nou început pentru România. Vă chem în ALIANȚA NOASTRĂ să construim ÎMPREUNĂ acest nou început!”,

Șantajistul-escroc politic. Erdogan face presiuni asupra UE și amenință cu încetarea acordului privind refugiații

Acordul cu Uniunea Europeană (UE) privind refugiații nu va fi posibil dacă Uniunea nu își respectă partea sa de obligații în ceea ce privește ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii turci, a declarat luni președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, într-un interviu pentru cotidianul francez ,,Le Monde”.

Uniunea Europeană nu se comportă într-o manieră sinceră cu Turcia”, a spus Erdogan.   Președintele turc a subliniat că ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii turci care călătoresc în UE ar fi trebuit să intre în vigoare la data de 1 iunie.   ,,Dacă cererile noastre nu sunt satisfăcute, atunci readmisiile nu vor mai fi posibile”, a mai precizat Erdogan.       Potrivit acordului, un solicitant de azil sirian aflat pe teritoriul turc urma să fie instalat într-o țară membră a UE în schimbul fiecărui migrant ilegal retrimis în Turcia, în limita a 72.000 de locuri.       Acordul a fost denunțat de organizații de apărare a drepturilor omului, potrivit cărora Turcia nu este o țară sigură pentru refugiați. Aceste organizații se tem, printre altele, că de fapt migranții nu vor avea dreptul să ceară azil înainte de a fi deportați.