Mitropolia Banatului marchează Anul Omagial 2018 – Centenarul – printr-o conferință internațională, la Timișoara

28 august 2018

Cu prilejul Anului Omagial 2018 proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul Omagial al unităţii de credinţă și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918,  Mitropolia Banatului organizează o conferinţă intrnațională cu tema România Mare – “Grădina Maicii Domnului” și “patriarhul” teologiei și spiritualităţii românești, părintele Dumitru Stăniloae, în perioada 1-6 octombrie, la Timișoara 2018. Marele eveniment va marca şi împlinirea a 25 de ani de la trecerea în veşnicie a părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993)

selejan-sursa-pressalertro-465x390Învățământul religios preuniversitar din școli și licee a fost marcat și tensionat în ultimul timp de ideea unei eventuale impuneri a studierii istoriei religiilor în locul “Orei de Religie” confesională. În acest sens, sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Timișoarei își dorește realizarea unei conferințe, care prin participarea unor reprezentanți de seamă ai teologiei și spiritualității ortodoxe să ofere orientarea spre reperele duhovnicești ale învățământului: biblic, ascetic și mistic.

“Anul acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri (1918-2018). Astfel, alături de alte evenimente și manifestări ale agendei culturale a Arhiepiscopiei Timișoarei, sectorul Învățământ marchează prin organizarea acestei conferințe internaționale să interpreteze sintagma – România „Grădină a Maicii Domnului” (de la viziunea Cuvioşilor Iosif şi Chiriac de la Bisericani, sec XV, pomeniţi pe 1 octombie, până la afirmația făcută de papa Ioan Paul al II-lea cu ocazia vizitei din 1999 în România) –, adaptându-o la semnificația reîntregirii teritoriale a românilor din cele trei regiuni ale țării acum o sută de ani. Spiritualitatea poporului român este una prin excelență mariologică, dovadă mulțimea de locașuri de cult închinate Maicii Domnului pe teritoriul românesc actual. Astfel, puternica credință în Dumnezeu a strămoșilor noștrii și consțiința unității de limbă și credință au condus spre realizarea Marii Uniri într-o țară teritorial unitară sub „Acoperământul Maicii Domnului”, întrucât, încă din secolul XV, această sintagma a României drept „Grădină a Maicii Domnului” a fost asociată continuu ideii de unitate națională a poporului român – explică reprezentanții Mitropoliei Banatului.

Totodată anul acesta, 2018, se împlinesc 25 de ani de învățământ teologic în Timișoara. De aceea, prin această manifestare cultural-spirituală se dorește sublinierea aportului educațional al învățământului teologic din Banat, respectiv din Timișoara, la continuitatea identității teologiei românești, care prin reprezentanți de seamă (D. Stăniloae, Ioan I. Ică jr. ș.a.), au oferit culturii europene un model de ethos românesc autentic, permanent racordat la cercetarea internațională și formator de curent original de gândire teologică. Și teologia bănățeană parte a teologiei românești aduce omagiul său cu prilejul centenarului prin organizarea acestei conferințe internaționale

De asemenea, faptul că anul acesta se împlinesc și 25 de ani de la moartea părintelui Dumitru Stăniloae reprezintă un reper important în contextul Anului Omagial. Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la Marea Unire din 1918 este covârșitoare și de netăgăduit, dar într-un secol ea a reușit să ofere culturii europene, teologiei ortodoxe și României Mari, și pe cel mai mare teolog ortodox al secolului XX. Apariția în istoria culturii și spiritualității române a unui exponent de calibru mondial, precum părintele Stăniloae, se datorează și condițiilor oferite de contextul unificării teritorial-cultural-spirituale a tuturor românilor în anul 1918. O astfel de personalitate trebuie comemorată sau omagiată și de reprezentanți de nivel internațional. Faptul că părintele Stăniloae își extrage seva conținutului teologic-duhovnicesc al operei sale din Liturghia Ortodoxă, Spiritualitatea Filocală, și Teologia Isihastă, a determinat conceperea cadrului conferinței prin invitarea unor teologi care au promovat aceste valori ale spiritualității ortodoxe (Alexander Golitzin, Andrew Louth şi Sebastian Brock, de ex.). Organizarea unei conferințe dedicată Părintelui Stăniloae, el însuși un „arhiereu” al teologiei românești și admirator al monahismului ortodox, impune prezența unor ierarhi ți teologi ortodocși, profesori în mari centre universitare ale Americii și Europei (Marquette University, Oxford University sau Tesalonic et. al.).  De asemenea, grup ţintă va fi aproximativ 200 de studenți și cadre didactice din „Universitatea” de Vest din Timișoara, precum și intelectualii creștini din comunitatea locală.

Florin NAHORNIAC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *